O zespole

Duet powstał w 2017 roku. Mimo krótkiej działalności zespół posiada na koncie wiele osiągnięć artystycznych między innymi II miejsce na Międzyuczelnianym Konkursie Duetów Kameralnych w Łodzi 2018 oraz Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Duetów z Fortepianem w Gdańsku 2018. Koncertowali wspólnie w Koszycach, w Krakowie, we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Łodzi.


Skład zespołu: Gabriela Stanisz - Fortepian, Bartłomiej Fraś - Skrzypce


2018_duo_fotMariaJarzyna_01b.jpg

Oprócz ogromnego zainteresowania kameralistyką muzycy rozwijają również swoją karierę solową, zdobywając przy tym nagrody na konkursach, dodatkowo oboje są stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oboje z instrumentalistów są studentami Akademii Muzycznej w Katowicach. Bartłomiej Fraś - w klasie skrzypiec prof. Szymona Krzeszowca, a Gabriela Stanisz - w klasie fortepianu prof. Wojciecha Świtały.