Andrzej Wojciechowski

Clarinetist

Karolina Gustaw

Violinist

Julian Paprocki

Clarinetist

Kristina Raczyńska

Pianist

Tomasz Pawłowski

Pianist

Marta Misztal

Pianist

Katarzyna Olszewska

Violinist

Kopia photo Norbert Gwizdzinski.jpg

Ewelina Hajda

Marimba

Bartłomiej Fraś

Violinist

Michał Kwaśniak

Violinist

Monika Sęk

Oboist

Sulamita Ślubowska

Violinist

Mateusz Zawadzki

Drummer

Julia Malik

Cellist

Monika Pietruszewska

Oboist

Maja Dereń

Contrabassist

Aleksandra Żebrowska

Harpsichordist

Marta Mołodyńska - Wheeler

Pianist

Mateusz Gawęda

Pianist

Kamila Malik

Violinist

Kinga Puścizna

Clarinetist

Anna Krzyżak

Violist

Stanley Łopuszyński

Pianist/Harpsichordist

Marta Żak

Pianist

Ignacy Siarkowski

Clarinetist

Julia Pawłowska

Violinist

Martyna Kułakowska

Pianist

Wojciech Sokołowski

Clarinetist

Radosław Wieczorek

Guitarist

Yuliya Kazimirovich

Violinist

Weronika Chodakowska

Pianist

Bartłomiej Dobrowolski

Clarinetist